Høring vedr. godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet, samt høring vedr. psykologbehandling for særligt udsatte grupper

Høringssvar, 20. december 2016

Lægeforeningen støtter op om, at der indføres godtgørelse til forældre, som mister et barn som følge af en skade påført i sundhedsvæsenet, og at forældrene også får adgang til gratis psykologbistand.

Det er Lægeforeningens opfattelse, at der med forslaget om at indføre en godtgørelse til forældre, der oplever at miste et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet, sker en klar forbedring af retsstillingen for denne gruppe, som står i en helt særlig situation. En sådan forbedring kan Lægeforeningen naturligvis støtte.

Lægeforeningen kan ligeledes støtte, at forældre i denne situation også får adgang til gratis psykologbehandling.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing