Høring vedr. godkendelse af standardsættet 11073

Lægeforeningen kan godt støtte op om implementeringen af standardsættet 11073, når det sikres, at data er valide og at personfølsomme data forbliver inden for sundhedsvæsenets rammer.

Lægeforeningen kan støtte, at der implementeres et standardsæt til indhentning af data fra patienten ved hjemmemonitorering, brug af telemedicin mv., så det bliver lettere for borgerne at anvende telemedicinsk udstyr.

For Lægeforeningen er det en forudsætning, at det sikres, at de apps mv., der bruges til at indhente patientens egne data indsamler valide data, så lægen kan stole på de indsamlede data.

For Lægeforeningen er det endvidere en forudsætning, at det sikres, at personfølsomme data forbliver inden for sundhedsvæsenets rammer og ikke fødes tilbage til producenten af måleudstyret eller lignende.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing