Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

6. oktober 2017

Høringssvar

Positivt at ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent

Lægeforeningen finder det positivt, at ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing