Høring: Udkast til ændret bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet

25. september 2019

Lægeforeningen hilser udkast til bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet velkommen og finder det meget hensigtsmæssigt at påminde forældre om, at deres børn skal vaccineres.

Lægeforeningen har rettet henvendelse til Sundhedsministeriet for at få opklaret, hvordan påmindelser til barnets egen læge vedrørende hepatitis B vaccination sker, jf. § 6 stk. 2. Ministeriet oplyser, at det sker som hidtil pr. brev.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing