Høring over vejledning i medikamentel palliation i terminalfasen

11. december 2017

Høringssvar

Lægeforeningen ser positivt på udkast til vejledning i medikamentel palliation i terminalfasen

Der har igennem længere tid været usikkerhed i både lægefaglige og politiske kredse om rammerne for medikamentel palliation. Særligt har der været usikkerhed angående anvendelsen af palliativ sedering, herunder hvornår og hvor længe denne behandlingsform må anvendes. Derfor er Lægeforeningen tilfreds med, at det fremsendte udkast til vejledning tydeliggør disse rammer.

Særligt mener vi, at det er positivt, at vejledningen fastholder den nuværende praksis, således at den periodiske palliative sedering kan anvendes i hele perioden, hvor en patient er uafvendeligt døende, hvorimod den kontinuerlige palliative sedering alene kan anvendes, når døden forventes at indtræde inden for kort tid (timer til få døgn).

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing