Høring over udkast til revideret vejledning om registrering af og underretning om offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v.

14. september 2018

Høringssvar

Unødvendigt bureaukrati med underretningsregister

Lægeforeningen mener fortsat, at kravet om underretningsforpligtelse for behandlingssteder undtaget fra registreringspligten er helt unødvendig, bureaukratisk og ude af proportioner i forhold til patientsikkerheden og har i forbindelse med bemærkninger til det tidligere lovforslag anbefalet, at det helt falder væk. En bortskaffelse af bestemmelsen vil være helt i tråd med regeringens initiativer om afbureaukratisering.  

Det fremgår af vejledningen, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil offentliggøre oplysninger fra bl.a. registret over underretninger fra behandlingssteder om, at de er undtaget fra registrering. Lægeforeningen har vanskeligt ved at se formålet med en offentliggørelse af underretningerne, da registret ikke tjener et patientsikkerhedsmæssigt formål. Derudover kan det med fordel fremgå af vejledningen, hvor længe oplysningerne i underretningsregistret opbevares af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Behandlingssteder med en årlig omsætning på 25.000 kr. eller derunder er undtaget fra registreringspligt, men Lægeforeningen havde gerne set, at kun den sundhedsfaglige behandling skulle tælle med i omsætningen og ikke andre aktiviteter.  
 

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing