Høring over udkast til nationale mål for antibiotika til mennesker

9. maj 2017

Høringssvar

Nationale mål kan medvirke til at nedbringe forbruget.

Lægeforeningen kan bakke op om de udarbejdede forslag til tre nationale mål for antibiotika til mennesker og ser frem til, at målene omsættes til klinisk praksis via den planlagte nationale handlingsplan på området.

Lægeforeningen skal i denne forbindelse gøre opmærksom på nødvendigheden af behovet for udarbejdelse af tilhørende informationsmateriale f.eks. i forbindelse med den nationale handlingsplan og/eller i forbindelse med den årlige nationale antibiotikakampagne.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing