Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven

Høringssvar

7. januar 2015

Rigtigt at automatisere kronikertilskuddet

Lægeforeningen bakker op om forslaget, som efter vores opfattelse vil sikre, at alle patienter får tildelt, det tilskud som de i henhold til reglerne er berettiget til, samtidig med at lægerne vil få en administrativ opgave mindre, hvilket også tæller på positivlisten.

Forslaget dækker hermed et hul i den nuværende lovgivning og praksis, hvor hverken patienter eller læger umiddelbart har kendskab til, hvornår patientens faktiske udgifter til medicin, når til et niveau, som gør det relevant at søge Sundhedsstyrelsen om kronikertilskud.

Sikring af myndighedernes uvildighed
Lægeforeningen har noteret, at både Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Sundhedsstyrelsen opkræver gebyrer af lægemiddelvirksomhederne i forbindelse med myndighedernes arbejde med godkendelse og overvågning af lægemidler.

Lægeforeningen finder, at de regulerende myndigheder skal gøres uafhængig af betalinger fra lægemiddelvirksomheder for at undgå tvivl om myndighedernes uvildighed.

Lægeforeningen foreslår i stedet:

  • at lægemiddelvirksomhedernes gebyrer på EU-niveau indbetales til en uafhængig fond under EU-kommissionen, hvorefter EMA´s arbejde med godkendelse og overvågning af lægemidler finansieres via kommissionen.
  • at lægemiddelvirksomhedernes gebyrer på nationalt niveau indbetales til en statslig fond, hvorefter Sundhedsstyrelsens arbejde med godkendelse og overvågning af lægemidler reguleres via Finansloven i lighed med styrelsens øvrige virksomhed.

Lægeforeningen skal understrege, at vi har fuld tillid til EMA´s og Sundhedsstyrelsens virksomhed på dette område. Vi har ikke kendskab til uregelmæssigheder eller lign. i forbindelse med myndighedernes godkendelse og overvågning af lægemidler, der kan sættes sammen med den direkte gebyrfinansiering.

Lægeforeningen har ikke yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen

Mads Koch Hansen