Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af epidemiloven)

3. november 2020

Læger skal ikke kunne pålægges at udføre corona-test på udlændinge uden deres samtykke

Det fremgår af lovforslaget, at flere lande har indført krav, der indebærer, at danske myndigheder skal dokumentere, at en udlænding, der ikke har ret til at opholde sig her i landet og derfor skal udrejse, ikke er smittet med covid-19, når udlændingen skal udrejse af Danmark.

Lægeforeningen hæfter sig ved, at lovforslaget skal sikre, at udlændinge, der ikke har ret til ophold her i landet, ikke skal kunne umuliggøre udrejsen ved at modsætte sig undersøgelse for bl.a. covid-19. Det foreslås derfor, at Hjemrejsestyrelsen skal kunne pålægge en udlænding at lade sig undersøge for sygdomme omfattet af epidemiloven, herunder covid-19, hvis det er nødvendigt for at sikre udlændingens udrejse. 

Det fremgår desuden, at en udlænding, der ikke efterkommer Hjemrejsestyrelsens pålæg, om nødvendigt ved politiets bistand og under anvendelse af den fornødne magt, kan fremstilles for en sundhedsperson.

Lægeforeningen lægger i den forbindelse afgørende vægt på, at det skal være frivilligt for læger og andre sundhedspersoner at foretage undersøgelse for covid-19 og andre smitsomme sygdomme, der gennemføres ved magt, og finder, at dette bør fremgå udtrykkeligt af lovforslagets bemærkninger.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand