Høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven (begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeningssager, udvidelse af lægemiddelskadeordningen ved nød- og beredskabssituationer

11. januar 2019

Lægeforeningen hilser forbedret mulighed for erstatning til kræftpatienter velkommen

Lægeforeningen er positivt indstillet over for ændringen af klage- og erstatningsloven, så personer, der får konstateret behandlingsskader som følge af forsinket indkaldelse til screening for brystkræft, livmoderhalskræft samt tyk- og endetarmskræft på grund af ressourcemæssige begrænsninger i regioner, ikke fremover er afskåret fra at få erstatning via patienterstatningsordningen.

Lægeforeningen finder det desuden fornuftigt, at tilbuddene om undersøgelse for livmoderhalskræft samt tyk- og endetarmskræft skrives ind i sundhedsloven som patientrettigheder på samme måde som retten til brystkræftscreening, der allerede er reguleret i sundhedsloven.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til de øvrige delelementer i høringen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing