Høring over udkast til forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

1. september 2015

Høringssvar

Lægeforeningen er overvejende positiv vedr. indførelsen af det europæiske erhvervspas

Lægeforeningen stiller sig overvejende positiv over for anerkendelsesdirektivet, og dennes implementering i dansk lov, idet det forventes at kunne facilitere og effektivisere autorisationsprocessen for læger, der flytter deres virke fra et europæisk land til et andet. Derudover vil det samtidig kunne gøre anerkendelsesprocessen mere transparent og overskuelig for lægen. 

Lægeforeningen har imidlertid følgende anmærkninger:

  • Lægeforeningen finder, at det vigtigt, at revisionen af direktivet har gjort  det muligt med henvisning til patientsikkerheden at skærpe kontrollen af sprogfærdigheder hos sundhedspersonale,. Klar kommunikationen mellem patient og sundhedspersonale, herunder læger, er essentiel for at sikre korrekt behandling af patienter i det danske sundhedsvæsen. 
  • Lægeforeningen finder det uhensigtsmæssigt, hvis der pålægges et administrationsgebyr for den enkelte læge for at få udstedt et erhvervspas. Danske læger betaler allerede et større beløb for at få deres autorisation som læge samt speciallægeanerkendelse. Et yder-ligere gebyr for at sikre sig den samme anerkendelse i europæisk sammenhæng er ikke rimeligt.
  • Lægeforeningen er tilfreds med, at der oprettes et advarselssystem til at hindre, at erhvervsudøvere ikke kan forsætte deres professionelle virke, hvis deres autorisation er fjernet i et andet EU/EØS-land. Lægeforeningen venter dog stadig på at få specificeret i hvilke tilfælde, advarselssystemet stopper en autorisation. Samtidig bør der være klare procedurer for, hvordan den erhvervsudøvende kan komme ud af advarselssystemet igen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing