Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser)

13. februar 2019

Positivt at forsøgsordningen nu bliver permanentgjort ved lov
 
Lægeforeningen skal kvittere for modtagelsen af ovennævnte lovforslag, som vil permanentgøre den 3 årig forsøgsordning om, at retten til sygedagpenge og andre offentlige ydelser ikke bortfalder, hvis den sygemeldte afviser at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter.

Lægeforeningen ser med tilfredshed på, at forsøgsordningen ved lov gøres permanent.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing
Lægeforeningens formand