Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialpension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

12. august 2020

Behov for præcisering vedr. rekvirering af ydelser fra de praktiserende læger  

Det fremgår af lovforslaget, at Seniorpensionsenheden og kommunerne alene skal kunne benytte sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra regionernes kliniske funktion og den praktiserende læge.

Videre fremgår det, at Seniorpensionsenheden og kommunen skal betale for de ydelser, som de hver især rekvirerer fra den kliniske funktion i regionen.

Det fremgår imidlertid ikke, hvem der skal betale for de ydelser, der rekvireres fra den praktiserende læge.

Lægeforeningen skal opfordre til, at dette bliver præciseret.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til den øvrige del af lovforslaget.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand