Høring over udkast til forslag til lov om ændring af autorisationsloven

3. december 2018

Nåleakupunktur på brystkassen bør være lægeforbeholdt område
Lægeforeningen er uforstående over for, at regeringen har ændret holdning i forhold til tidligere fremsat lovforslag om, at nåleakupunktur på brystkassen skal være et lægeforbeholdt område.

Med den risiko for skader og med de skader som vi allerede har set at nåleakupunktur på brystkassen har foranlediget, så bør behandlingen være forbeholdt læger eller sundhedspersoner, der handler på lægens ansvar.

Som udgangspunkt kræver det en solid lægetræning og grundlæggende forståelse for anatomi, at forhindre, spotte og håndtere en perforeret lunge. Og den viden og træning kan et kursus alene ikke sikre.

Hjælp til kvinder frem for forbud mod konstruktion af hymen (jomfruhinder)
Lægeforeningen er enig i, at motivationen for de pågældende indgreb hviler på en forkert opfattelse af den kvindelige anatomi, og at det overordnet set ville være bedre både etisk og medicinsk, hvis indgrebene hverken blev efterspurgt eller foretaget.

Men der mangler grundlæggende viden om, hvad konsekvenserne af det foreslåede forbud vil være, herunder hvilke konsekvenser det ville have for de konkrete kvinder, der efterspørger indgrebet. Det er Lægeforeningens opfattelse, at disse kvinder ofte befinder sig i en særdeles vanskelig situation, og man kan frygte at et forbud i nogle tilfælde kunne forværre situationen yderligere.

Lægeforeningen støtter derfor ikke det fremsatte forslag. Vi opfordrer i stedet til, at, at der iværksættes en bredere indsats med inddragelse af både social-, psykolog og lægefaglige kompetencer for at hjælpe disse meget sårbare kvinder. Parallelt med denne indsats, bør der etableres et ordentligt vidensgrundlag om, hvordan konstruktion af kunstig hymen helt elimineres uden alvorlige negative konsekvenser for den gruppe af kvinder, der efterspørger indgrebet.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing