Høring over udkast til forslag til bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet

24. maj 2018

Høringssvar

Lær af udfordringerne med det risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet

Lægeforeningen finder det naturligt, at den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder, som del af det nære sundhedsvæsen bliver omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsvirksomhed.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til det foreliggende udkast til forslag.

Lægeforeningen skal dog understrege, at det vil være relevant at inddrage de hidtidige erfaringer fra det risikobaserede tilsyn på sundhedsområdet, når det praktiske tilsyn skal tilrettelægges. Dette for at sikre, at tilsynet får klinisk relevans med fokus på emner som er relevante for den borgerrettede indsats og ikke får karakter af akkreditering med fokus på tilstedeværelse af og kendskab til retningslinjer, instrukser og procedurer.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing