Høring over udkast til forslag til ændring af Sundhedsloven (Generelt informeret samtykke)

29. september 2020

Mulighed for at give generelt informeret samtykke er en god løsning for både sundhedsvæsenet, de varigt inhabile patienter og deres pårørende

Lægeforeningen bakker op om muligheden for at indhente et generelt informeret samtykke til mindre indgribende behandlinger af varigt inhabile patienter.

Lægeforeningen er enig i, at de nuværende regler for indhentelse af stedfortrædende samtykke ved behandling af varigt inhabile patienter ofte unødigt forsinker behandling og er tidskrævende for især de praktiserende læger, det kommunale sundhedspersonale og de pårørende.

Muligheden for at indhente et generelt informeret samtykke kan betyde en væsentlig forenkling i hverdagen, og det er en god og smidig løsning ved mindre indgribende behandling af denne patientgruppe.

Lægeforeningen ser også ordningen som et bidrag til et velfungerende samarbejde mellem sundhedspersonen og de nærmeste pårørende m.fl. 

Som det fremgår af bemærkningerne, så forudsætter ordningen, at der opnås enighed mellem sundhedspersonen og de pårørende m.fl. om omfanget af informationsudveksling. Lægeforeningen mener, at kravet om enighed er vigtigt, da informationsudveksling i visse tilfælde ellers kan vise sig mere tidskrævende end normalt. Sundhedspersonen bør også kunne vælge at afbryde ordningen, hvis den ikke fungerer hensigtsmæssigt.

Det er afgørende, at udmøntningen af reglerne understøtter den forenkling af den praktiske hverdag, som er formålet med ændringen. Lægeforeningen ønsker at blive inddraget i arbejdet med dette.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand