Høring over udkast til forslag til ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser

4. marts 2016

(Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning mv. af forsikringer og pensioner)

Høringssvar

Oplysninger om slægtninges sygdomme er ikke valide ved forsikrings- og pensionstegning.

Lægeforeningen er meget positiv over for et nyt forslag fra justitsministeren om, at det fremover ikke skal være tilladt for forsikringsselskaber og pensionskasser at anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger om slægtninges aktuelle og tidligere sygdomme ved forsikrings- og pensionstegning. Lægeforeningen er samtidig meget tilfredshed med, at det fortsat ikke er muligt at benytte oplysninger fra gentest i forbindelse med forsikrings- og pensionstegning.

Det er Lægeforeningens opfattelse, at sikkerheden ved at anvende oplysninger om familiehistorie og gentest er for utilstrækkelige til at kunne forudsige det enkelte individs risiko for at udvikle eller dø af en bestemt sygdom, hvorfor det ikke giver mening at bruge sådanne oplysninger i forbindelse med forsikrings- og pensionstegning.

Lægeforeningen har sammen med Dansk Selskab for Medicinsk Genetik og Dansk Cardiologisk Selskab længe været meget kritiske over for de nuværende lovbestemmelser, som gør det muligt at bruge oplysninger om slægtninges sygdomme i forbindelse med tegning af forsikringer og pensioner. Det er efter parternes opfattelse ikke ud fra familiehistorikken muligt præcist at sige noget om en kommende forsikringskøbers risiko for at udvikle en bestemt sygdom, fordi den er forekommet hos en slægtning. Derudover har de færrest forsikrings- og pensionskøbere et fuldstændigt sandfærdigt og lægefagligt korrekt billede af slægtningenes sygehistorie.

Det nye lovforslag betyder, at der ved ændringer af eksisterende aftaler ikke må lægges vægt på allerede indhentede oplysninger fra familiemedlemmer. Lægeforeningen mener derfor, at forsikringsselskaber og pensionskasser i forbindelse med ændringer af eksisterende forsikrings- og pensionsaftaler ikke længere må behandle de pågældende oplysninger, jf. persondataloven. Det bør præciseres i de endelige bemærkningerne til lovforslaget.

Lægeforeningen opfordrer til, at forslaget træder i kraft hurtigst muligt efter forslagets vedtagelse, så nye forsikrings- og pensionsansøgere kan tegne forsikringer og pensioner på rimelige vilkår.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing