Høring over udkast til bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

3. juni 2019

Lægeforeningen finder det vigtigt, at Center for Cybersikkerheds adgang til patientfølsomme helbredsoplysniner i sundhedsvæsenet føler sundhedslovens bestemmelser. Endvidere vil Lægeforeningen påpege, at patientbehandlingen vil blive besværliggjort, hvis journaldata slettes.

Lægeforeningen har modtaget bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste i høring.

Lægeforeningen har tidligere afgivet høringssvar, da lovforslaget var i høring.

Lægeforeningen deler lovens overordnede målsætning om at styrke cybersikkerheden i vores samfund.

Lægeforeningen finder, at der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med bekendtgørelse om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

  1. Lægeforeningen hilser velkommen, at der skal foreligge en beskrivelse af Center for Cybersikkerheds behandling af personoplysninger (jf § 2 st. 7 pkt. 4).
    Lægeforeningen finder det vigtigt, at denne beskrivelse følger sundhedslovens bestemmelser om adgang til patientfølsomme helbredsoplysninger, når det er den type oplysninger, som centeret behandler.
  2. Det vil besværliggøre patientbehandlingen, hvis stationære data (dvs. journaldata slettes).
    Derfor mener Lægeforeningen, at det er godt, at der skal foreligge oplysning om, at man er omfattet af slettereglerne (jf. § 2 stk. 7 pkt. 3), da det betyder, at ikke alle, der tilsluttes Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste er i risiko for at få slettet data.
  3. Lægeforeningen pointerede i forbindelse med lovforslaget, at der kan blive meromkostninger for de læger i almen praksis og i speciallægepraksis, der er meddelt påbud.
    Det er fortsat et punkt, som Lægeforeningen vil gære opmærksom på, idet det er nævnt i § 3 st. 3 pkt. 1), at virksomhed, region eller kommune skal stille forskellige systemer til rådighed for Center for Cybersikkerhed, hvilket Lægeforeningen vurderer kan pålægge vores medlemmer merudgifter.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing