Høring over udkast til bekendtgørelse om sundhedspersoners indberetningspligt af beslutninger om anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer samt tilbageholdelse og tilbageførsel af patienter efter sundhedsloven og udkast til bekendtgørelse om person

Høringssvar, 12. august 2016

Lægeforeningen takker for muligheden for at kommentere på de to bekendtgørelser vedrørende ovennævnte.

Lægeforeningen har i forbindelse med lovforslagets fremsættelse hilst det velkomment, at der med de nye regler skabes omsorg og tryghed for patienter, der er indlagt på en somatisk afdeling og mangler evnen til at give informeret samtykke ved, at der skabes mulighed for at anvende personlige alarm- og pejlesystemer over for disse patienter i særlige situationer.

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til udmøntningen af loven i den udformning, det fremgår af det fremsendte høringsmateriale.

Med venlig hilsen

 
Andreas Rudkjøbing