Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

23. april 2019

6-årsfristens afskaffelse er med til at sikre de kommende års speciallægedækning

Lægeforeningen vil gerne kvittere for, at der med denne høring er taget initiativ til at afskaffe 6-årsfristen hurtigst muligt. De seneste års erfaringer har vist, at 6-årsfristen har ført til en række mærkbare problemer, der nu løses.

Lægeforeningen ser frem til den videre dialog med Sundheds- og Ældreministeriet om, hvordan vi undgår yderligere speciallægemangel de kommende år, samt hvordan vi sikrer lægedækning i hele landet.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing