Høring over udkast til bekendtgørelse om registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder

Behov for klare regler om registrering i SOR

Høringssvar, 7. december 2016

Lægeforeningen mener, at der vil være behov for en vejledning, der klart beskriver, hvordan registreringen i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) skal ske. Det er væsentligt, at registreringen bliver foretaget korrekt, da registreringen bl.a. har betydning for, at der opkræves det korrekte registreringsgebyr.

Styrelsen for Patientsikkerhed opfordres derfor til, at drøfte registreringen med fagorganisationerne for at sikre den bedst mulige kommunikation med behandlingsstederne og implementering af løsningen.

Foreningen af Praktiserende Speciallæger har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har oplyst, at der ikke vil blive opkrævet gebyr for registreringen i SOR for allerede registrerede speciallæger. Det fremgår dog ikke tydligt af det fremsendte udkast til bekendtgørelse. Det foreslås derfor, at der i bekendtgørelsen indsættes en ny § 17 om, at ”allerede registrerede speciallæger ikke skal betale et gebyr for selve registreringen af klinikken i SOR”.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing