Høring over udkast til bekendtgørelse om regionsrådenes levering af sygehusydelser m.v. til og samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder

Høringssvar, 2. februar 2017

Undersøgelser for politiet må ikke gå ud over behandlingen

Lægeforeningen mener grundlæggende, at læger ansat på et hospital primært skal bruge arbejdstiden på at behandle syge mennesker fremfor at udføre opgaver for politiet.

Politiet bør derfor som udgangspunkt benytte de private udbydere på markedet, når politiet skal have foretaget undersøgelser og prøver mv. til brug for bevissikring i straffesager.

Lægeforeningen er bekendt med, at politiet i 2015 i forbindelse med en udbudsrunde har indgået aftale med en række private udbydere rundt om i landet omkring udtagelse af blodprøver for politiet. Ud fra de oplysninger som Lægeforeningen har modtaget, fungerer denne ordning godt.
  
I særlige tilfælde, hvor der ikke kan findes en privat udbyder, og det derfor kan være nødvendigt at udtage blodprøver for politiet på hospitalerne, støtter Lægeforeningen, at der kommer klare regler på området, så det sikres, at det er regionerne, der er ansvarlige for opgaven.

Såfremt regionerne indgår aftale med politiet om, at der på hospitalerne kan foretages undersøgelser og prøver mv. for politiet til brug for bevissikring i straffesager, bør det sikres, at de ekstra ressourcer, som varetagelsen af en sådan opgave kræver, ikke går fra de ressourcer, der er afsat til patientbehandling.

Varetagelse af en opgave for politiet må således ikke medføre, at der bliver færre hænder til behandling af patienterne, og at det hospitalsansatte personale bliver yderligere presset.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing