Høring over udkast til bekendtgørelse om operatører af væsentlige tjenester (i medfør af lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren)

26. april 2018

Høringssvar

Lægeforeningens svar bygger på en forventning om, at bekendtgørelsen ikke medfører administrative eller økonomiske byrder for vores medlemmer idet de som udgangspunkt ikke er operatører af væsentlige tjenester.

Lægeforeningen finder det svært at vurdere, om bekendtgørelsen får konsekvenser for private aktører, som er organiseret i mindre enheder, herunder hvilke systemer i primærsektoren, som omfattes af bekendtgørelsens krav.

Lægeforeningen har lagt til grund for dette høringssvar, at vores medlemmer ikke bliver pålagt nye administrative eller økonomiske byrder som følge af bekendtgørelsen, da de som udgangspunkt ikke er operatører af væsentlige tjenester, hverken direkte fx ved at medlemmer skal indberette oplysninger til de centrale myndigheder, de ikke indberetter i dag, eller indirekte ved at enkeltmedlemmers it-operatører får udgifter i forbindelse med øgede krav til sikkerheden.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing