Høring over udkast til bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger samt logning m.v.

9. december 2020

Lægeforeningen forudsætter, at ny bestemmelse ikke medfører begrænsning af lægers adgang til at indhente oplysninger om patienter ved opslag i elektroniske patientjournaler.

Det fremgår af høringen, at bestemmelsen i det foreslåede kapitel 4 i udkastet til ny bekendtgørelse fastsætter en pligt for offentlige dataansvarlige og regionsråd til at sikre, at borgerne har adgang til en letforståelig oversigt over logoplysninger. Pligten for regionerne til at vise logoplysninger skal bl.a. ses i forlængelse af, at regeringen og Danske Regioner i forbindelse med ØA19 blev enige om, at alle regioner inden udgangen af 2020 skal etablere en digital visning af logoplysninger for borgerne fra sygehusenes elektroniske patientjournaler.

Lægeforeningen forudsætter, at bestemmelsen i det foreslåede kapitel 4 i udkastet til ny bekendtgørelse ikke medfører ændring i form af begrænsning af lægers adgang til at indhente oplysninger om patienter ved opslag i elektroniske patientjournaler efter reglerne (§§ 42 a - 42 d) i kapitel 9 i sundhedsloven. 

Derudover har Lægeforeningen ingen bemærkninger til det fremsendte udkast.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand