Høring over udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af faglige prøver for læger, tandlæger og jordemødre samt sprogtest for læger, tandlæger og øvrige sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS

Høringssvar, 7. juli 2016

Lægeforeningen efterlyser hurtigere sagsgange for læger, der søger dansk autorisation

Lægeforeningen ser positivt på, at den nye bekendtgørelse gør det muligt for Lægeforeningen at vejlede læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS.

Lægeforeningen er enig i de stillede sprogkrav til læger og sundhedspersonel. Patientkommunikation og samarbejde på arbejdspladsen er nøgleområder for at læger kan begå sig på en dansk arbejdsplads, derfor er et klart og tydeligt dansk sprog utroligt vigtigt for udenlandske læger.

Lægeforeningen efterlyser flere faglige prøver for læger omtalt i § 3. - § 5. Det er Lægeforeningens opfattelse, at mange udenlandske læger må vente uhensigtsmæssigt lang tid for at få mulighed for at deltage i universitetets faglige prøver, der på nuværende tidspunkt kun bliver afholdt halvårligt. Det er uhensigtsmæssigt, at udenlandsk arbejdskraft, der bliver efterspurgt på det lægelige arbejdsmarked, bliver holdt væk fra arbejdsmarkedet i op til 6 måneder, før de får muligheder for at gå op til eksamenerne.

Lægeforeningen efterlyser, at der bliver indsat en minimums sagsbehandlingstid, før ansøgerne kan blive indstillet til de faglige prøver. Det er Lægeforeningens forståelse, at der er 11-12 måneders ventetid før lægens uddannelsespapir er modtaget fra EPIC til papirerne er godkendt fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er ikke hensigtsmæssigt, at udenlandske læger er så lang tid væk fra klinik og patienter.

 Med venlig hilsen
 Andreas Rudkjøbing
 Formand for Lægeforeningen