Høring over udkast til bekendtgørelse om delegation af opgaver fra sundhedsministeren (i medfør af lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren)

26. april 2018

Høringssvar

Lægeforeningen afgav i november 2017 høringssvar til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. I dette svar lagde Lægeforeningen vægt på at undgå en dobbeltrolle for Sundhedsdatastyrelsen. Det fremgår ikke af udkast til bekendtgørelse, hvorvidt en anden myndighed end Sundhedsdatastyrelsen tillægges opgaven med at føre tilsyn.

Lægeforeningen finder det betænkeligt, at Sundhedsdatastyrelsen, der driver mange af sundhedsvæsenets it-systemer, kan risikere at få en dobbeltrolle og både have ansvar for systemernes sikkerhed (som operatør) og skulle føre tilsyn med systemernes sikkerhed. Tilsynet med sikkerheden af Sundhedsdatastyrelsens systemer bør således ligge hos en anden myndighed, eksempelvis Datatilsynet eller Digitaliseringsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing
Lægeforeningens formand