Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. og bekendtgørelse om compliance-samtale.

10. april 2018

Høringssvar

Konneks til egen læge skal sikres
Det er Lægeforeningens vurdering, at den gode compliancesamtale i en lang række tilfælde må føre til den konklusion, at apotekeren må råde patienten til en opfølgende samtale med egen læge om et eller flere af de forhold, som apoteker og patient kommer ind på i forbindelse med samtalen.

Derfor er det også vigtigt, at det bliver afklaret, hvordan information fra samtalen går videre til egen læge.

Det foreliggende udkast til bekendtgørelse tager til en vis grad højde herfor i forbindelse med patienter, som er henvist til samtale af egen læge, jf. § 6.

Lægeforeningen skal pege på, at det vil være lige så vigtigt at få tilbagemelding om samtaler med patienter, hvor apotekeren af egen drift har taget initiativ til samtalen. Og det vil måske endda være endnu mere vigtigt, idet lægen muligvis ikke er opmærksom på, at den enkelte patient er udfordret på compliance.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing