Høring over forslag til fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

1. september 2015

Høringssvar

Sammenhæng mellem national klinisk retningslinje og anbefalede lægemidlers tilskudsstatus er vigtig

Lægeforeningen finder det overordentlig positivt, at Medicintilskudsnævnet i forbindelse med udarbejdelse af nævnets udkast til anbefaling har inddraget den færdiggjorte nationale kliniske retningslinje om behandling af alkoholafhængighed, marts 2015.
 

Lægeforeningen skal i forlængelse heraf foreslå, at Medicintilskudsnævnet i forbindelse med nævnets videre drøftelser, overvejer/genovervejer følgende:

  • At tildele acamprosat ”generelt tilskud” frem for ”klausuleret generelt tilskud”. Acamprosat anvendes ikke til andre indikationer og kun til misbrugsbehandling.
  • At tildele naltrexon ”generelt tilskud” eller ”klausuleret generelt tilskud” frem for ansøgning om enkelttilskud. Der vil være patienter, der skal have naltrexon som førstegangspræparat.
  • At tilskudsstatus for disulfiram (antabus) ændres fra ”generelt tilskud” til ansøgning om enkelttilskud med henblik på at skubbe udviklingen i retning af mindre anvendelse af disulfiram i behandlingen, jf. anbefalingerne i den nye nationale kliniske retningslinje.

Med venlig hilsen 
Andreas Rudkjøbing