Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse og vejledninger om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Lægeforeningen er positiv over for ændringer i praksis af lægers samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder

Høringssvar, 13. december 2016

Lægeforeninger finder det positivt, at udkast til ny vejledning om lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr bliver opdateret, så Lægemiddelstyrelsens praksis afspejles i vejledningen. Det understøtter lægernes mulighed for at indberette tilknytninger på den rigtige måde.

Lægeforeningen er tilfreds med, at det fremover bliver muligt, at indberetningen kan ske ved brug af lægens autorisationsID, så det ikke er nødvendigt at benytte lægens CPR-nummer. Det bør dog præciseres i bekendtgørelsen og vejledningen, at for så vidt angår læger, skal CPR-nummeret ikke benyttes, men kun autorisationsID.

Lægeforeningen støtter forslag til ændring i Lægemiddelstyrelsens praksis vedrørende forskning, hvor anmeldelsespligten er begrænset til kun at gælde den primære investigator og andre med tilsvarende ansvar, medmindre subinvestigatorerne modtager honorar for deres deltagelse. Det er i tråd med de bemærkninger, som Lægeforeningen havde til den gældende vejledning, og som har vist sig i praksis at skabe store problemer.

Vedrørende forslag til ændring i Lægemiddelstyrelsens praksis for lægers deltagelse i paneldebatter, fremgår det af det fremsendte høringsmateriale, at lægers deltagelse i paneldebatter med ”offentlig adgang .., og emner af generel sundhedsmæssig karakter” fremover skal anmeldelse. Her tænkes på paneldebatter som f.eks. Folkemødet. Efter de hidtil gældende regler, har læger skulle søge om tilladelse til deltagelse i disse debatter.

Lægeforeningen foreslår, at det præciseres i vejledningen, hvilke regler der gælder for lægers deltagelse i andre paneldebatter eller debatarrangementer uden ”offentlig adgang … og emner af generel sundhedsmæssig karakter”.

Derudover kan det med fordel beskrives, hvilke regler der gælder for lægers deltagelse i paneldebatter eller debatarrangementer, hvor der medvirker et agentur.

Med venlig hilsen

 Andreas Rudkjøbing