Høring over Bekendtgørelse om seniorpension og Revideret bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

12. december 2019

Positivt, at det er præciseret, hvem der skal foretage den sundhedsfaglige vurdering af arbejdsevnen

Lægeforeningen finder det positivt, at det i bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. er præciseret, hvilken rolle henholdsvis den praktiserende læge og klinisk funktion er tiltænkt i seniorpensionsordningen.

Det er nu mere velbeskrevet, i hvilke situationer og hvorfra kommunen kan indhente sundhedsfaglige vurderinger. 

Det fremgår blandt andet, at det er klinisk funktion, der foretager en vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til mulighederne for at varetage seneste job – og ikke den praktiserende læge.

Lægeforeningen står gerne til rådighed i forbindelse med udmøntningen af bekendtgørelserne.

Lægeforeningen skal afslutningsvis bemærke, at foreningen finder en høringsfrist på 4 dage uacceptabel.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing