Høring over bekendtgørelse om offentliggørelse af påbud givet som led i Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygehuse, klinikker og andre behandlingssteder

Lægeforeningen savner præcisering i ny bekendtgørelse

Høringssvar, 27. maj 2016

Lægeforeningen mener ikke, at ordlyden i udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af påbud i tilstrækkelig grad beskriver, hvordan behandlingsstedet skal offentliggøre påbuddet.

I forbindelse med høring over sundhedslovens § 215b, stk. 3 gjorde Lægeforeningen opmærksom på, at Lægeforeningen forventede, at Sundhedsstyrelsen (nu Styrelsen for Patientsikkerhed) i sine administrative forskrifter nærmere præciserer, hvad der forstås ved ”umiddelbart” tilgængeligt på selve behandlingsstedet. Denne præcisering fremgår ikke af det udkast til bekendtgørelse, som er sendt i høring.

Lægeforeningen bemærker i øvrigt, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016. Lægeforeningen forstår det sådan, at det gælder påbud givet fra dette tidspunkt og altså ikke påbud, der er truffet før den 1. juli 2016, og som fortsat er gældende den 1. juli 2016 og derefter. Skulle andet gælde, bør det præciseres i bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing