Høring over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings digitale kommunikation og udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift

4. september 2017

Høringssvar

Lægeforeningen finder det positivt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) fra den 1. januar 2018 vil overgå til digital kommunikation mellem lægerne og AES i forbindelse med lægers afgivelse af attester og helbredsoplysninger til AES i forbindelse med en arbejdsskadesag, som behandles i AES 

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelse (§ 2, stk. 1, nr. 2), at der fra den 1. januar 2018 skal anvendes digital kommunikation mellem AES og hospitaler m.v., læger, speciallæger og andre sundhedspersoner.

Lægeforeningen kan oplyse, at denne kommunikation mellem lægerne og AES (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) i dag hovedsageligt foregår på papir.

Videre fremgår det af bekendtgørelsen (§ 4, stk. 2) om anvendelse af den digitale kommunikation, at dokumenter, der sendes digitalt til AES, skal sendes således, at dokumentets fortrolighed, integritet og autenticitet er sikret.

Lægeforeningen forudsætter, at der inden den 1. januar 2018 af AES og ved AES’ samarbejde med de offentlige myndigheder og med de ansvarlige for udarbejdelsen af de tekniske løsninger, bliver anvendt tekniske løsninger, som kan lagre oplysningerne i de alment praktiserende lægers journaler og i de privatpraktiserende speciallægers journaler, således at de oplysninger, som lægen sender til AES, vil fremgå af den privatpraktiserende læges journal. Lægeforeningen skal foreslå, at der anvendes tekniske løsninger på dette område, som i forvejen er kendt af og anvendes af de privatpraktiserende læger.

Lægeforeningen forudsætter - for så vidt angår de sygehus- og hospitalsansatte læger - at der for disse læger vil være en let og enkel adgang til at anvende tekniske løsninger, som består i en teknisk sikker korrespondance mellem sygehus- og hospitalslægen og AES i form af sikker e-mail og sikker kommunikationsform, når sygehus- og hospitalslægen fremsender en attest og helbredsoplysninger til AES om en patient i forbindelse med behandlingen af en arbejdsskadesag i AES.

Med venlig hilsen

 
Andreas Rudkjøbing