Høring over 7 bekendtgørelser af ændring af apotekerloven (modernisering af apotekersektoren)

Præciser formålet med medicinsamtaler.

Høringssvar 

15. juni 2015

Udkast til bekendtgørelse om medicinsamtale på et apotek

Det er en god ide, at apotekere eller ansatte farmaceuter kan afholde en medicinsamtale for udvalgte patienter.

Efter Lægeforeningens opfattelse må formålet med medicinsamtalen være en hjælp til patienten til at gennemføre den af lægen ordinerede medicinske behandling – altså hjælp til at patienten indtager det eller de ordinerede læ-gemidler på rette tidspunkter.

Det kan apotekeren eller farmaceuten gøre ved f.eks. at supplere lægens information og derved eventuelt øge borgerens kendskab til den ordinerede behandling – ved at yde råd og vejledning om bedre medicinefterlevelse m.m., jf. udkastets § 5.

Lægeforeningen skal foreslå at § 5 præciseres i overensstemmelse hermed.

Lægeforeningen skal endvidere pege på behovet for information om den nye ydelse både til borgere, læger og apoteker. Informationen bør bl.a. uddybe hvornår det er en god ide at holde en medicinsamtale, for hvilke patientgrupper og hvad samtalen kan indeholde.

Udkast til bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste

Lægeforeningen har noteret at apoteker og apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste, skal holde åbent fra kl. 06 til kl. 24 (midnat) alle årets dage og at læger der er tilknyttet de regionale akut- og vagtlægefunktioner kan ordinere ”udbringning” på recepten og via kontakt til apotek eller apoteksfilial, kan sikre at patienten får udbragt den ordinerede medicin. Det er en god service.

Lægeforeningen har endvidere noteret, at apoteker og apoteksfilialer, som varetager vagttjeneste med Sundhedsstyrelsens tilladelse kan holde åbent i tidsrummet kl. 24 (midnat) til kl. 06. Lægeforeningen skal foreslå, at den nævnte ”udbringningsordning” også kommer til at gælde i den ekstra åbningstid.

Lægeforeningen skal også her pege på behovet for information om de nye åbningstider og den nye udbringningsordning inden de træder i kraft i 2017. 

Øvrige udkast til bekendtgørelser

Lægeforeningen har ikke bemærkninger hertil.

Med venlig hilsen 
Andreas Rudkjøbing