Høring om Videreuddannelsessekretariatets involvering ved ansættelse af udenlandsk uddannede læger i videreuddannelsesregion Nord

Høringssvar

1. august 2015

Lægeforeningen byder offentliggørelsen af videreuddannelsessekretariatets involvering ved ansættelse af udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord velkommen.

Lægeforeningen byder offentliggørelsen af arbejdsproceduren af videreuddannelsessekretariatets involvering ved ansættelse af udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord velkommen. Klare retningslinjer i sagsbehandlingen vil lette rådgivningen af udenlandsk uddannede læge.

Lægeforeningen savner dog at det bliver klarlagt, hvorvidt notatet har til sinde blot at offentliggøre arbejdsprocessen i Videreuddannelsesregion Nord eller om notatet skal forelægges det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse med henblik på en national, strømlinet arbejdsproces? I så tilfælde håber Yngre Læger og Lægeforeningen på en ny høring, der bl.a. tager stilling til lokale geografiske udfordringer.

Lægeforeningen mener, at det er fornuftigt, at notatet holder sig til formuleringerne, der benyttes i bekendtgørelserne om den lægelige videreuddannelse. I bekendtgørelserne henvises der til, at det er de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, der har ansvaret for uddannelsesplaner, uddannelsesforløb, ansættelser mm. Ved at der henvises til videreuddannelsessekretariatet og ikke Videreuddannelsesrådet vil der kunne ske misforståelser om, hvor ansvaret for opgaven ligger.

Lægeforeningen mener, at det vil være en stor hjælp for udenlandsk uddannede læger (nordiske, EU og tredjelandslæger), hvis de kan henvende sig til de respektive Regionale Råds sekretariater for at få oplyst, hvilke afdelinger eller almen praksisser, der har ledig uddannelseskapacitet. Derefter må afdeling eller praksis tager stilling til om de har kapacitet til at modtage en udenlandsk læge. Det danske lægearbejdsmarked er til tider svært gennemskueligt, så det Regionale Råds sekretariat vil være et godt sted for udenlandsk uddannede læger at indhente informationer.

Det er Lægeforeningens opfattelse, at Det Regionale Råd i Nord bliver mere end blot som rådgivende funktion involveret ved uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i KBU og introstillinger. Hvis uhensigtsmæssige uddannelsesforløb bliver flyttet fra en afdeling til en anden, skal dette indrapporteres til Det Regionale Råds sekretariatet, som noterer evt. udvidelser af uddannelseskapaciteten.

Med venlig hilsen 

Andreas Rudkjøbing