Høring om vejledning om Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse

Høringssvar, 22. marts 2016

Den nye vejledning er et skridt i den rigtige retning. Lægeforeningen ser positivt på den nye vejledning om Inspektorordningen i den lægelige videreuddannelse. Lægeforeningen støtter og ser frem til, at vejledningen bliver suppleret med en mere dybdegående håndbog til brug for ordningens inspektorer og brugere.

Lægeforeningen vil anbefale, at det tydeligere fremgår af vejledningen, at Sundhedsstyrelsen er afsender af inspektorrapporterne, og at der forsat udarbejdes en supplerende kommentar fra Sundhedsstyrelsen. Dette finder Lægeforeningen er vigtigt med henblik på at sikre ordningen og inspektorerne den nødvendige legitimitet og myndighed.

Under punkt 2 ”Inspektorer”, anbefales det, at den nye vejledning inkluderer muligheden for, at ikke-specialebærende selskaber kan indstille speciallæger til Inspektorordningen. Hvis ikke-specialebærende selskaber, så som Dansk Selskab for Akut Medicin, får muligheden, vil det gøre det nemmere at rekruttere inspektorer til besøg på de fælles akutmodtagelser. Lægeforeningen anbefaler, at der præciseres, at det er Sundhedsstyrelsen der formelt udpeger inspektorer for at sikre inspektorerne legitimitet.

Under punkt 4 ”Inspektorbesøg”, finder Lægeforeningen, at det vil være fornuftigt, at det præciseres hvordan Sundhedsstyrelsen udvælger afdelinger, der skal have besøg. Herudover bør det sikres, at specialets postgraduate kliniske lektor eller regionens videreuddannelsessekretariatet ligeledes får mulighed for at rekvirere et inspektorbesøg til en afdeling, hvis de mener, at der er grundlag for et sådant.

Under punkt 5 ”Selvevaluering”, vil Lægeforeningen forslå, at det indskrives og præciseres, at selvevalueringen skal udarbejdes i samarbejde med de uddannelsessøgende læger på afdelingen, for at sikre at de uddannelsessøgende inddrages i selvevalueringen.

Med venlig hilsen 
Andreas Rudkjøbing