Høring om udkast til bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotika-forbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Høringssvar, 7. december 2016

Glem ikke forbruget af zink og kobber!

Lægeforeningen bakker op om forslaget om at øge grænseværdien for tetracyklin fra 1,2 til 1,5 i gul kort ordningen.

Lægeforeningen skal i sammenhæng hermed pege på vigtigheden af overvågning af forbruget af zink og kobber, der i lighed med tetracyklin er resistensfremmende. Det bør overvejes om forbruget af zink og kobber bør indgå i gul kort ordningen.

Med venlig hilsen

 Andreas Rudkjøbing