Høring om den mulige udvikling af internationale standarder for sundhedsadministration

Høringssvar, 8. marts 2016

Lægeforeningen: Der er ikke behov for internationale standarder for sundhedsadministration

Lægeforeningen kvitterer for Dansk Standards invitation til at kommentere på det amerikanske forslag om at udvikle internationale standardarder for sundhedsadministration i regi af ISO-samarbejdet.

Lægeforeningen kan ikke støtte forslaget om at igangsætte et arbejde om at udvikle standarder for sundhedsadministration. Sundhedsadministration i bred forstand hænger uløseligt sammen med opbygningen af sundhedsvæsenet, og nye standarder kan ikke implementeres uden det vil få indflydelse på eksempelvis overenskomstsystemet på praksisområdet eller udviklingen af en ny kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet. Tiltag som ikke nødvendigvis hverken kan eller bør tilpasses international standardisering.

På mere generelt plan er Lægeforeningen desuden bekymret for, om arbejdet med internationale standarder udvikler sig til et parallelt spor for organiseringen af faglige retningslinjer på sundhedsområdet. Standarden for kosmetisk kirurgi (EN 16372) er diskuteret som et eksempel herpå.

I dag henter sundhedspersoner sin faglige vejledning fra sundhedsfagligt funderede kliniske retningslinjer udgivet af sundhedsmyndigheder eller anerkendte lægevidenskabelige selskaber. Lægeforeningen finder ikke, at organiseringen af arbejdet med internationale standarder garanterer samme fleksibilitet, faglige tyngde eller uafhængige vejledning.

Det er således Lægeforeningens holdning, at mens Dansk Standard kan og bør bidrage til tekniske specifikationer for eksempelvis IT, produkter eller bygninger indenfor sundhedsområdet, så skal retningslinjer for de sundhedsydelser som sundhedspersoner leverer til danske patienter overlades til kompetente nationale sundhedsmyndigheder eller lægevidenskabelige selskaber.

Med venlig hilsen
Andreas Rudkjøbing