Høring af nye bachelor- og kandidatstudieordninger for medicin, Aarhus Universitet

4. september 2019

Mange gode tiltag, men der mangler fokus på lægers opgaver i primærsektoren

Lægeforeningen vil gerne rose de to studieordninger for, at de afspejler en grundig bagvedliggende analyse, som peger på en bredde af kompetencer, som fremtidens læger skal have. Det er meget positivt, at der er kommet øget patientfokus og større fokus på klinikophold, herunder struktur og styring (kompetencekort) samt patient-varetagelse, klinisk beslutningstagning og kollegialt samarbejde. Derudover skal studieordningerne også have ros for at sætte fokus på sammenhæng mellem de 7 lægeroller og muligheden for at fokusere på forskning og ledelse under studiet. Endelig er det også positivt, at der er en øget vægtning af flere forskellige pædagogiske tilgange i uddannelserne.

Imidlertid bemærker vi, at lægers rolle, opgaver og kompetencer i klinik og i primærsektoren ikke er prioriteret tilstrækkeligt i de to studieordninger. For det første bemærker vi, at de medicinstuderende først får klinikophold på kandidatdelen. For det andet savner vi en større vægtning af ophold i almen praksis. Klinikopholdet i almen praksis ligger meget sent og er med sine 10 dage meget kort.

Fremadrettet vil der være et øget behov for, at læger – uanset speciale – har et indgående kendskab til primærsektoren og bredden af patientperspektiver. Udover den pædagogiske effekt, som ophold i almen medicinsk klinik giver, bør behovet og ønsket om omlægning af opgaverne til primærsektoren også vægtes tydeligere i studieordningerne. I fremtiden er det forventeligt, at patienter i højere grad skal behandles i primærsektoren, og oftest i almen praksis, hvorfor der er et behov for, at der løbende uddannes flere speciallæger i almen medicin. Uddannelsesforskning peger entydigt på, at jo større og tidligere eksponering for et område, jo større sandsynlighed er der for, at kandidater vælger det pågældende speciale efterfølgende.

Derfor opfordrer vi til, at der i højere grad arbejdes for, at undervisning i almen medicin og klinikophold i almen praksis prioriteres – både hvad angår kvantitet og fordeling ud over såvel bachelor- og kandidatuddannelsen.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing