Højere cigaretpriser er sund fornuft

Debatindlæg af Jesper Brink Svendsen, medlem af Lægeforeningens bestyrelse
Bragt i Berlingske, den 11. juli 2019

Højere cigaretpriser er både ineffektivt og formynderisk,« skrev politisk kommentator Amalie Lyhne i Berlingske 4. juli. Det er Lægeforeningen meget uenig i.

Højere cigaretpriser handler ikke om formynderi, men om effektiv forebyggelse og om at lægge grunden til en røgfri fremtid. Rygning er så alvorlig en trussel mod folkesundheden, at politikerne er nødt til at skride til handling nu.

Voksne, som vil ryge, vil fortsat kunne det. Men hensynet til folkesundheden bør vægte langt højere end at vi stiltiende ser på, at børn og unge fanges ind af den afhængighed, som følger med tobakken.

Når Lægeforeningen foreslår en pris på cigaretter på 90 kroner, så er vi ikke ude i et forbudsærinde, der forhindrer voksne mennesker i at købe cigaretter. Men 40 børn og unge begynder hver dage at ryge, og derfor har vi særligt fokus på det forebyggende arbejde. Her spiller prisen en vigtig rolle, fordi vi ved, at særligt de unge er følsomme over for en højere pris.

13.600 danskere dør hvert år af rygerelaterede sygdomme, og for første gang i 20 år er antallet af rygere steget. Det er et tydeligt tegn på, at der er brug for strukturel forebyggelse, der starter med højere priser på tobak, men ikke ender der.

Højere priser kan naturligvis ikke stå alene: Al tobak skal gemmes væk under disken i butikken.

Forbuddet mod salg af tobak til børn og unge skal håndhæves, og vi skal sikre, at eleverne i både folkeskolen og på alle typer af ungdomsuddannelser har en totalt røgfri skoletid. Samtidig er det vigtigt, at vi får lovgivning på området, der gælder for alle tobaks-og nikotinprodukter. Nogle fremfører også det argument, at en stigning i priserne på cigaretter vil ramme rygere med lave indkomster og socialt udsatte borgere ekstra hårdt økonomisk. Men realiteten er, at mange af disse borgere ikke rammes økonomisk, fordi de faktisk holder op med ryge, hvis prisen sættes op.

Lavindkomstgrupper og socialt udsatte har, som alle andre, krav på at blive beskyttet mod sygdom og alt for tidlig død. Der er brug for en langsigtet og ambitiøs plan for den strukturelle forebyggelse. Det er det, der redder liv.