Højere cigaretpriser er effektiv forebyggelse

Debatindlæg af Jesper Brink Svendsen, medlem af Lægeforeningens bestyrelse
Bragt i Jyllands-Posten, den 20. juli 2019

»Høje cigaretafgifter får ikke færre unge til at starte med at ryge«, kunne man læse i Jyllands-Posten forleden. Sandheden er den modsatte, selv om det måske kan være svært at se igennem røgskyerne for Klaus Kjellerup. Der er stærk evidens for, at højere priser på tobaksvarer er det mest effektive forebyggelsestiltag, når det kommer til at forhindre børn og unges rygestart. Det fremgår af “Forebyggelse af rygning blandt børn og unge. Hvad virker?”, som Vidensråd for Forebyggelse samlede i 2018 med den nyeste forskning på området.

Det er vigtigt, at der ikke hersker tvivl om dét, hvis folkesundheden for alvor skal forbedres. Rapporten viser, at hvis vi kun skal gøre én ting, så er højere priser svaret. Lægeforeningen håber, at der er politisk vilje til at gøre meget mere. Der er brug for, at vi lægger et solidt fundament for en røgfri fremtid for vores børn og unge, og det kræver, at der bliver lagt en ambitiøs plan for den strukturelle forebyggelse. Det starter med højere priser. Vi behøver ikke kigge længere end til vores naboer for at få beviset.

I Norge røg 3 pct. af de 16-24-årige i 2017, i 2005 var tallet 23 pct. Højere priser har været et af redskaberne, og i dag koster en pakke cigaretter 100 kr. Til sammenligning ryger 15,6 pct. inden for samme aldersgruppe i Danmark, hvor en pakke cigaretter koster omkring 40 kr. Det er vi nødt til at gøre bedre. Hver dag begynder 40 unge at ryge. Hvis de fortsætter, vil halvdelen af dem dø 10 år før tid. Det er hverken livskvalitet eller lighed i sundhed.

Nogle fremfører også det argument, at en stigning i priserne på cigaretter vil ramme rygere med lave indkomster og socialt udsatte borgere ekstra hårdt økonomisk. Men som alle andre har de også krav på at blive beskyttet imod sygdom og alt for tidlig død. Det giver ikke mening at blive ved med at diskutere, om højere priser virker. Det gør de. Lad os i stedet se fremad mod en røgfri fremtid. Det skylder vi hinanden og ikke mindst vores børn og unge.