Hjælp til Ukraine og den ukrainske befolkning

Vores ukrainske kolleger har brug for os

I disse dage er vi vidner til en tragisk krig i Ukraine. Den trækker spor af død og ødelæggelse efter sig. Det har efterladt befolkningen i en situation, som vil præge deres fysiske og mentale sundhed i de kommende år. Derfor er det også oplagt, at vi som Lægeforening tager stilling til, hvordan vi kan bidrage til at lindre smerten i Ukraine.

Læs Camilla Noelle Rathckes leder i Ugeskrift for Læger her


Nødvendigt at sende øjeblikkelig hjælp til Ukraines sundhedsvæsen

Den ukrainske lægeforening appellerer om hjælp til det ukrainske sundhedsvæsen, som kæmper med følgerne af den russiske invasion af landet. Det gælder blandt andet medicin og basalt medicinsk udstyr, som vores ukrainske lægekolleger desperat mangler. Situationen i det ukrainske sundhedsvæsen er så alvorlig, at der er brug for dansk hjælp så hurtigt som overhovedet muligt.

Derfor er det positivt, at regeringen har besluttet at sende medicin og medicinsk udstyr til det krigsramte land. Det skriver Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke, i et brev til sundhedsministeren, hvor hun kvitterer for hjælpen til Ukraine.

Lægeforeningen har desuden tilkendegivet overfor både Sundhedsministeriet og Danske Regioner, at vi naturligvis står til rådighed, hvis der er behov for det.

Læs brevet til sundhedsminister Magnus Heunicke med listen over det konkrete udstyr og medicin, som vores ukrainske lægekolleger har bedt om hjælp til at fremskaffe

International indsamling via WMA

Verdenslægeforeningen (WMA), sammenslutningen af europæiske lægeforeninger (CPME) og European Forum of Medical Associations (EFMA) har startet en indsamling for at kunne sende medicin og medicinsk udstyr til det hårdt prøvede ukrainske sundhedsvæsen. Læs mere her


Internationale lægelige organisationer fordømmer Putins krig

Internationalt har de lægelige organisationer klart taget afstand fra Putins krig. I Verdenslægeforeningen og den europæiske lægeforening CPME har vi fordømt den voldsomme aggression, som den russiske ledelse lader gå ud over Ukraine og opfordrer kraftigt til at respektere det arbejde, som læger og sygeplejersker udfører i det krigshærgede land.

De to internationale lægeorganisationer understreger vigtigheden af lægefaglig neutralitet i konflikter. Det er helt afgørende, at hospitaler og andre sundhedsfaciliteter ikke bliver militære mål, og at sårede og andre patienter har den nødvendige adgang til hjælp. Det gælder både ukrainske og russiske borgere. Lægers neutralitet i konflikter indebærer, at vi behandler alle, der har behov, uanset nationalitet.

Ukrainere skal have den nødvendige hjælp

Vi har alle et ansvar for, at ukrainere får den nødvendige hjælp. Udover at vores ukrainske lægekolleger skal hjælpes med at skaffe det nødvendige udstyr og medicin, så skal vi som læger også hjælpe til med vores faglighed herhjemme.

Det er stærkt, at både PLO og FAPS klart har meldt klart ud, at ukrainere skal være velkomne i deres almen praksis og speciallægepraksis over hele landet, også selv om de ikke er registreret med sundhedskort eller lignende endnu. Lægeforeningen opfordrer også til, at alle ukrainere, der kommer til Danmark, tilbydes gratis læge- og sundhedshjælp både på sygehuse og i praksis – uanset om de har flygtningestatus eller er hos familie og venner som ’turister’.

Det er en opfordring til Lægeforeningens medlemmer – men det er først og fremmest en opfordring til politikerne, som skal sørge for rammerne, så ingen ukrainere står i Danmark uden adgang til hjælp. Vi arbejder derudover på at finde løsninger, der gør det nemmere for medlemmer at få et overblik over, om de kan tilbyde deres hjælp.

Hvis flygtninge begynder at ankomme fra Ukraine til Danmark i stort tal, kan der blive brug for at allokere yderligere lægeligt personale til sundhedssektoren. Fra Covid-pandemien ved vi, at pensionerede læger udgør en værdifuld ressource, som med kort varsel er klar til hjælpe med at løfte en samfundskritisk opgave. Lægeforeningen er i dialog med Foreningen af Pensionerede Læger om en model, der også under denne krise kan aktivere arbejdskraftreserven blandt pensionerede kolleger, hvis behovet opstår.

Samtidig er der forberedelser i gang mange steder i forhold til at tage godt i mod ukrainerne. Det gælder både i kommuner og regioner, som generelt er ved at mobilisere sig. Nogle har taget særlige initiativer, som f.eks. Region Syddanmark, der har oprettet en krisehotline for borgere med ukrainsk baggrund.

Vi oplever også, at der blandt medlemmer er stor interesses for at støtte den ukrainske befolkning, og at læger flere steder i sundhedsvæsenet har taget ambitiøse initiativer til at organisere indsatser inden for bl.a. nødhjælpsarbejde og sundhedsplanlægning.

Ønsker du at støtte hjælpearbejdet i Ukraine, kan dette bl.a. ske til Røde Kors eller Læger Uden Grænser.

TV2: Lægeforening opfordrer til at tilse ukrainere uden sundhedskort


Udvalgte opslag på sociale medier

  • Opslag på Instagram den 17. marts efter medlemsmøde med oplæg om Ukraine den 16. marts i Domus Medica:

Ukraine medlemsmøde

  • Opslag på Instagram den 7. marts 2022:

Ukraine insta

  • Opslag på Twitter den 3. marts 2022:

Tweet Ukraine

  • Opslag på Twitter den 2. marts 2022:

Domus gul og blå

  • Opslag på Twitter den 1. marts 2022:

Tweet Ukraine