Hjælp, jeg har et arbejdsmiljøproblem!

 

Hvad gør jeg, og hvem kan jeg snakke med?

 

Er du den eneste på afdelingen, der har problemet?
- snak med dine kolleger + tillidsrepræsentanten på afdelingen + arbejdsmiljørepræsentanten på afdelingen

Hvis nej:

Er I enige om, at der er et problem?

 

Hvis ja
Hvilken løsning kan I ønske jer?
Hvad er realistiske løsningsmodeller?

 

Hvis nej
Er der interessekonflikter? Skyldes problemet lægekultur?
Diskuter det igen med dine - Fortsæt diskussionen

Angår problemet udelukkende belastning af dig som følge af arbejdets tilretttelæggelse? Tal med din TR om at bruge § 22 stk. 5 om forhandling

Næste skridt:

Undersøg problemstillingen
Konkretiser og analyser problemet, snak med tillidsrepræsentanten og evt. Yngre Lægerådet på sygehuset - find løsningsmodeller. Se evt. om der er hjælp at finde på yl.dk

Forslag til løsningsmodeller:

Mulige måder at løse problemet på

 • Personalemøde med hele lægegruppen
 • Diskuter det på afdelingen/sygehuset eller i Yngre Lægerådet på sygehuset
  Snak med din leder, fx ifbm. en medarbejderudviklingssamtale (MUS)
 • Bed din MED-repræsentant tage det op i det lokale MED-udvalg

 

Har du/I stadig et problem uden en acceptabel løsning?

Næste skridt:

 • Snak med afdelingsledelsen
 • Direktionen
 • Kontaktudvalg
 • HSU
 • MED-udvalg for hele sygehuset 
 • Arbejdsmiljøorganisationen
 • Arbejdstilsynet

Men:

Problemet er stadig ikke løst!

YL hjælper dig!

Kontakt Yngre Lægerådet i regionen og/eller dine kontaktpersoner i Yngre Lægers bestyrelse/sekretariat