Historisk Udvalg

 

Historisk udvalg samarbejder med Netværk for Nazisme-
og Holocauststudier i Odense og inviterer løbende til historiske debatmøder.
 

Historisk udvalg inviterer til medlemsmøde 8. december 2021 med emnet
Nazi-epidemiologi m/oplægsholder Paul Weindling,
Professor in the History of Medicine in the Department of History, Oxford Brookes University, UK

Tid: 
kl.18.00 – ca. 20.30

Sted:
Syddansk Universitet, Campusvej 55,
5230 Odense M, auditorium U45

Program/invitation følger på siden.
Udsendes direkte til alle læger i Syddanmark.

 

Tidligere arrangementer:

 

Formand for Historisk Udvalg: 
Søren Hess:  s
oren.hess@rsyd.dk

Kommissorium

Udvalget støtter Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse og andre i medicinhistoriske spørgsmål. Udvalget forsker og formidler viden om læger og lægevidenskaben set i et historisk perspektiv i Syddanmark for at udbrede kendskabet til lægevidenskabens historie. Desuden hjælper udvalget med spørgsmål vedrørende foreningens arkivalier, herunder at skabe kontakt til relevante arkiver med henblik på arkivering af dokumenter.
Udvalget kan arbejde på eget initiativ og efter oplæg fra Lægeforeningen Syddanmarks bestyrelse.