Helligdage

Det er ikke altid helt klart, hvilke dage der er almindelige arbejdsdage eller helt/delvist helligdage. De gængse helligdage betragtes som helligdage i henhold til Yngre Lægers overenskomst. Se helligdagene her:

Nytårsdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
Store bededag
Kristi himmelfartsdag
Pinsedag
2. pinsedag
1. juledag
2. juledag

Almindelige arbejdsdage

I overenskomstmæssig forstand er jule- og nytårsaften, 1. maj og grundlovsdag  således normale arbejdsdage.

Lokale aftaler

Der findes andre personalegrupper fx sygeplejerskerne, hvor det er aftalt i overenskomsten, at de pågældende dage helt eller delvist behandles som helligdage - det gælder ikke yngre læger.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være lokale aftaler eller kutymer, hvorefter disse dage helt eller delvist betragtes som fridage.

En helligdag falder på en hverdag

Når en helligdag falder på en hverdag - en såkaldt søgnehelligdag - så nedsættes normtimetallet med 7,4 time pr. søgnehelligdag. Det betyder, at du enten skal arbejde 7,4 time mindre i normperioden, eller de 7,4 timer skal honoreres som overarbejde ved normperiodens afslutning. Se mere i overenskomstens § 18.

Hvem kan passe vagten nytårsaften?

Spørgsmålet giver tit anledning til debat ude på afdelingerne. Men kan yngre læger, hvis stillinger slutter den 31. december have vagt efter kl. 24 nytårsaften?

Nej - læger ansat i stillinger, der ophører den 31. december, kan ikke pålægges en vagt, der strækker sig udover den 31. december, hvilket jo vil være tilfældet, hvis vagten slutter den 1. januar om morgenen. Når ansættelsen ophører den 31. december, kan man ikke pålægges arbejde efter den 31. december kl. 24.

Bortset fra hviletids- og fridøgnsbestemmelserne er der ingen problemer, hvis en af de pågældende læger frivilligt påtager sig vagten nytårsaften. Hviletids- og fridøgnsbestemmelserne kræver, at man skal have 11/8 timers hvile mellem 2 døgns hovedarbejder. Skal man eksempelvis starte på den nye arbejdsplads 1. januar kl. 9, kan man naturligvis ikke have en døgnvagt den 31. december.