Helbredsoplysninger / funktionærer

Indeks 
helbredsoplysninger, funktionærer
Kategori 
Fri attest
Opdateret 
01.04.2015
Forklaring 

Efter bestemmelserne i Lov om brug af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet kan der ikke videregives specifikke helbredsoplysninger.
Der kan alene videregives oplysninger jf. bestemmelser i anden lovgivning - eksempelvis Sygedagpengeloven, hvorefter der kan udstedes Mulighedserklæringen.