Helbredsgodkendelse, attest til brug for

Indeks  jernbanepersonel, attest til helbredsgodkendelse
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.13.51.03
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Betales af  Arbejdsgiver
Opdateret  25.02.2021
Forklaring 

Attesten anvendes i forbindelse med undersøgelse af personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet.

Honoraret for lægens arbejde betales efter regning.

Hvis den undersøgte er ansat, fremsendes attesten til Trafik- og Byggestyrelsen, mens regningen sendes til den undersøgtes arbejdsgiver. Trafik- og Byggestyrelsen har meddelt, at de per 1. januar 2017 ophører med at sende regninger videre til arbejdsgiveren. 

Hvis undersøgte ikke er ansat, skal regningen ikke medsendes, men den skal betales af undersøgte selv.

Trafikstyrelsen er uden ansvar for, at regningen bliver betalt. Lægen skal derfor anføre korrekt debitor på regningen, d.v.s. den virksomhed, der skal betale regningen. Trafikstyrelsen må ikke anføres som debitor.