Helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum

Indeks  helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.20.01.01
Attestform  Blanket
Honorar  Regning
Rekvirent  Ansøger/Ansøgers advokat
Betales af  Rekvirent
Opdateret  25.02.2021
Forklaring 

Der fremsendes en anmodningsblanket, hvori rekvirenten redegør for ansøgerens sociale situation samt for, hvilke oplysninger der anmodes om, eksempelvis oplysninger om ansøgers fysiske og psykiske tilstand. Lægen kan ikke anmodes om at fremsætte udtalelser med en bestemt formulering, om en bestemt diagnose eller en bestemt medicinering. Lægen tager ikke stilling til, om ansøgeren bør have opholdstilladelse eller til ansøgers mulige reaktioner på udfaldet af sagens behandling. Lægen bedes fremsende lægeerklæringen til rekvirenten senest 14 dage efter helbredsundersøgelsen.