Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, Lægeattest til brug ved ansøgning om

Indeks 
Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.20.03.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Betales af 
Forsikringsselskab
Opdateret 
07.05.2021
Forklaring 

Lægeforeningens Attestudvalg har med Integrationsministeriet indgået aftale om en formular til lægeattest ved ansøgning om humanitær opholdstilladelse. Der er endvidere udarbejdet en vejledning til brug af attesten. Vejleningen bygger på Integrationsministeriets såkaldte praksisnotat af 1. august 2010 om principperne for meddelelse af humanitær opholdstilladelse. Det kan umiddelbart fastslås, at adgangen er meget begrænset, og det må derfor anbefales læger, der udfærdiger attest i sådanne sager at læse i det mindste vejledningen, men gerne også praksisnotatet. Det må yderligere anbefales lægerne at anvende attestformularen.