Helbredsattest til brug ved ansættelse inden for Staten

Indeks 
tjenestemandsattest, ansættelse i staten
Kategori 
Statslige attester
ID-nr. 
03.02.01.01
Attestform 
Blanket
Honorar 
565 kr.
Rekvirent 
Arbejdsgiver
Betales af 
Patienten
Opdateret 
08.04.2022
Forklaring 

Når ansættelse inden for Staten sker efter Tjenestemandslovgivningen, fraviges visse bestemmelser i Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet.
Ansøgeren udfylder selv en helbredserklæring ved eventuel ansættelse. Hvis denne erklæring indeholder helbredsoplysninger, som arbejdsgiveren ønsker at vide mere om, kan Staten indhente lægeerklæring til belysning af disse.

Tjenestemandsattesten er aftalt med Personalestyrelsen (Finansministeriet) og Lægeforeningen. Attesten vurderes af lægelig instans (Nævnet for helbredsbedømmelse i tjenestemandssager, under Finansministeriet) - eller af lægelig medarbejder - ansat i instansen.

Supplerende undersøgelser honoreres særskilt.

Patienten betaler selv attesthonoraret.