Helbredsattest, politiaspirant

Indeks  politiaspirant, helbredsattest
Kategori  Statslige attester
ID-nr.  03.08.01.02
Attestform  Blanket
Honorar  866 kr.
Rekvirent  Politiet
Betales af  Patienten
Opdateret  24.02.2021
Forklaring 

Der er i 2004 udarbejdet ny attestblanket.